Mā Ngā Mātanga Māori

Haere mai ki te pātaka oneone.

He mea whakahaere te pātaka oneone e Manaaki Whenua hei whakatairanga i ngā oneone o Aotearoa, hei hiki anō hoki i te māramatanga ki tēnei kaupapa manarū, arā ngā oneone. Waihoki he mea whakahaere hei tuku pārongo ki ngā tāngata me kore ake ka āwhinatia rātou ki te manaaki tika i o rātou whenua. Anei e whai ake nei ētahi rauemi whaihua pea.

Recommended reading

Transforming Soil Legacies: Farmers interviewed through the place-based Revitalise Te Taiao project share their personal journeys and experience in transforming the soil on their land (includes videos).

Harcourt et al. (2021): Kia Manawaroa Kia Puawai: enduring Māori livelihoods. https://doi.org/10.1007/s11625-021-01051-5

Tauākī Ngākau Titikaha ki te Tiriti - Manaaki Whenua's ambitions under the Treaty of Waitangi (2021).